Sakrālais interjers

Ķeguma evaņģēliski luteriskās draudzes dievnama interjers tapis kā Ilzes Baltrukas diplomdarbs Latvijas Universitātē un tas veidots, balstoties uz Rakstu vietām no Jāņa Atklāsmes grāmatas 22:13 panta, kur Jēzus saka: „Es esmu Alfa un Omega, Pirmais un Pēdējais, Sākums un Gals,” - un no Jesajas grāmatas 44:6: „Es esmu pirmais un pēdējais, un bez Manis nav cita Dieva.” Atbilstošais grafiskais simbols „Alfa un Omega” vizuāli ilustrē pantos ietverto nozīmi. Otrs motīvs – eņģeļu spārni – atvasināts no vārda „gals”, kas simboliski ir debesis, kur dzīvo šo spārnu īpašnieki.

Lai atsvaidzinātu vienmuļo un ģeometrisko grīdas flīžu kvadrātiņu rakstu, uz tās veidots oriģināls ornaments mozaīkas tehnikā. Celiņš no ārdurvīm līdz altārim simbolizē ceļu no pasaules pie Dieva, ko kājām min katrs dievlūdzējs, kas ieiet dievnamā. Arī Jēzus vārdi „Es esmu ceļš” ir kā grīdas celiņa simboliskais piepildījums. Kristāmtrauka laukumiņa simboliskais noformējums "Alfa un Omega" burtu mozaīkas inkrustācija betonā paskaidro interjera koncepcijas būtību par to, ka mēs, stāvot pie šā trauka, atrodamies starp sākumu un galu. Lielie loki zivs formā, kas vienlaikus iezīmēs solu atrašanās robežas un praktiski kalpos par silto grīdu norobežojuma līniju, simboliski vēstī, ka dievnamā tiekas draudze, kas apliecina zivs simbola nozīmi, proti, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls, Pestītājs (IHTIS).

Baznīcas soli ir pati vienmuļākā un vienlaikus izaicinošākā interjera detaļa, ar kuru darba autorei nācās saskarties. Lai padarītu interesantākas garlaicīgās solu rindas, pirmkārt, to garumi tika pieskaņoti zivs formas lokiem uz grīdas, tādējādi iegūstot netradicionālu un oriģinālu izvietojumu. Otrkārt, garumu dažādība vietās, kur atsedzas viena solu rinda, sniedz dažādas iespējas cilvēkiem ratiņkrēslā vai ar bērnu ratiem. Tā iegūts gan daudzfunkcionāls izvietojums, kas apvienots ar oriģinālu dizaina ideju. Sēdvietas paredzētas aptuveni 120 cilvēkiem.


Altāris, kas tradicionāli atrodas pie pretējās galējās sienas, apzināti veidots ļoti atturīgs, lai tas „atdzīvotos” mācītāja klātbūtnē. Gan altāra galds, gan visas pārējās dievnama mēbeles projektētas speciāli Ķeguma dievnamam, tās iecerētas no tumši beicēta masīva koka, stilistiski veidotas vienkāršas. Lai tomēr altāri akcentētu kā dievnama interjera kulmināciju, plānots to īpaši izgaismot ar gaismas kūli no augšas ar prožektora palīdzību, tāpat arī kristāmtrauku. Altāra balustrādē jeb sētiņā izmantotie spārnu motīvi sasaucas ar Jāņa atklāsmes grāmatas 7:11 pantu: „Visi eņģeļi stāvēja ap goda krēslu, ap vecajiem un dzīvajām būtnēm un metās uz sava vaiga goda krēsla priekšā un lūdza Dievu.” Līdzīgi arī dievkalpojumā pie Dieva galda mums klājas Viņu pielūgt metoties ceļos kopā ar simboliskajiem eņģeļiem.


Bērnu stūrītis iekļauts Ķeguma draudzes interjerā, jo draudze ir atvērta visu vecumu cilvēkiem, un tas izpaužas, radot viņiem pieejamu vidi. Senioriem ir ērtības sēžot (ceļu balsts solos), atbalsts pieceļoties (altāra balustrāde), ģimenēm ar maziem bērniem vai cilvēkiem ratiņkrēslā tā ir uzbrauktuve pie ieejas, kā arī WC pieejamība šiem cilvēkiem un atteikšanās no liekiem šķēršļiem pašā dievnamā (piemēram, no pakāpieniem). Bērnu sētiņa ir salīdzinoši jauns zonējums dievnamos, taču ģimenēm labvēlīgs un bērniem saistošs objekts. Kustīgās detaļas, kas griežas ap savu asi vai bīdāmas kā skaitāmie kauliņi, reizē pilda norobežošanas funkciju un ir saistošas bērniem kā rotaļlietas. Turklāt katru kubiņu šķautni iecerēts krāsot atšķirīgā krāsā, tā padarot bērnu stūrīti viesiem vēl interesantāku un attīstošāku. Lietotas liturģiskās krāsas, lai radītu vienotību ar pārējo dievnama noformējumu. Visas detaļas aprīkotas ar klusinošām gumijas blīvēm, lai kustīgo detaļu klaboņa netraucētu dievkalpojuma norisei.

Kristāmtrauka neierastais novietojums atvasināts no citu draudžu pieredzes, kur trauks stāv kāda laukumiņa centrā vai altārdaļas centrā tiek novietots vajadzības gadījumā. Ķeguma dievnamā traukam atvēlēta ļoti īpaša, centrāla un piesaistoša vieta galvenokārt divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, kristāmtrauks novietots centrā (arī fiziski zāles ģeometriskajā centrā), lai kristību ceremoniju neatsvešinātu no draudzes, jo tradicionāli tā tiek veikta pie altāra, kad kristāmie pagriezuši muguru draudzei un mācītājs runā pieklusinātāk. Nereti pārējie draudzes locekļi neredz kristāmo sejas. Lai mazinātu šādas daļēji interjera dēļ radušās tradīcijas izraisīto atsvešinātību starp draudzi un kristību ceremoniju, kristāmtrauks ir iecelts draudzes vidū. Otrkārt, katras kristības, kas tagad būs redzamākas, notiks pašā draudzes centrā, lai kalpotu ikvienam klātesošajam par atgādinājumu, ka caur kristību topam jauni radījumi (2. Kor. 5:17) un Dievs nerimstoši darbojas, kristīgajai vēstij uzrunājot arvien jaunus cilvēkus. Trauka statīvā lietots kopējais simbols „Alfa un Omega” kā atgādinājums un autores interpretējums interjera koncepcijas titulpantiem – kristība ir sākums mūsu ceļam pie Dieva un arī gals visiem citiem garīgajiem meklējumiem. Vieta akcentēta arī ar prožektora gaismas kūli no augšas, kas stiprināts pie metāla fermām.Aizlūgumu svečturim netradicionālā plakanā virsma (parasti svečturi ir formā, kas atgādina zemeslodi) dod iespēju izvietot vairāk sveču un arī sveces trauciņos. Atsevišķos gadījumos tas var veikt ziedu kompozīcijas paliktņa funkciju. Svečturi abpus altārim paredzēti liturģiskajām svecēm, piemēram, lielajai Lieldienu svecei. Vienotā metālkalumu ansamblī iekļaujas arī netradicionālais ziedojumu šķirsts. Tas veidots ar metāla kājām un izliektu koka saplacinātu tādu kā bļodu, kas savu nosaukumu „šķirsts” ieguvis līdzinoties Noa šķirstam.Interjera projektā risināts arī ārdurvju un iekšdurvju dizains. Iekšdurvis papildinātas ar dekoratīvām sudrabaini matētām līmplēves uzlīmēm – stilizētiem eņģeļu spārnu atveidiem, tā papildinot motīvu par debesu iemītniekiem starp mums. Autore durvju dizainu izvēlējās risināt, jo tās ir neatņemama interjera sastāvdaļa un tām jāiekļaujas kopējā kompozīcijā.

Ķeguma pilsētā dievnams nekad nav bijis. Evaņģēliski luteriskā draudze dibināta pirms 20 gadiem un tajā ir aptuveni 40 draudzes locekļu. Paveikts ir daudz, taču, lai dievnamā varētu notikt dievkalpojumi, trūkst paša galvenā - iekšējie apdares darbi.

Esi aicināts ziedot interjera izveidei arī tu!

Ķeguma evaņģēliski luteriskā draudze
Reģ. Nr.: 90000238620
Banka: Latvijas Zemes un Hipotēku banka
SWIFT: LHZBLV22
Konta Nr.: LV39LHZB5000133219001 
Visas tiesības rezervētas Ilze Baltruka, interjera dizainere. Pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta. Jebkāda šī darba vai kādas tā daļas lietošanas, pavairošanas, izgatavošanas, pārdošanas vai kādas citas ar darba autori nesaskaņotas darbības aizliegtas un sodāmas LR likumdošanā paredzētā kārtībā.

Komentāri

Ierakstīt komentāru

Populāras ziņas